“GAİF İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı” ile Gaziantep’teki işgücünü arz edenler ve işgücünü talep edenleri; kamu kurumlarını, yerel yönetimleri, üniversiteleri, mesleki eğitim kuruluşlarını, sanayi ve işletmecileri, diğer istihdam-insan kaynakları kuruluşlarını işbirliği içinde buluşturarak mesleki eğitim, istihdam ve insan kaynakları noktasında taraflar arasında işbirliğini kalıcı ve kurumsal hale getirmek amaçlanmıştır.

GAİF GAZİANTEP İNSAN KAYNAKLARI VE İSTİHDAM FUARI

Fuar, İŞKUR Gaziantep İl Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilmiş olup, çok sayıda işveren ve iş arayanı buluşturmuştur.

Fuarda;

• Gelişen Gaziantep sanayisinde işverenlerin ihtiyaç duydukları ve temininde güçlük çektikleri meslekler konusunda farkındalık yaratarak kısa, orta ve uzun vadede işgücü kaynağı ihtiyaçlarını karşılamak,

• Fuar duyuru ve kitapçıkları ile firmaların bölgemizde ve ulusal anlamda tanınmalarına yardımcı olmak ve bölgedeki firmaların kaynaşmasını sağlayarak, firmalar arası diyaloglarını artırmak,

• İnsan kaynakları yöneticilerinin buluşması sonucu, iletişimin ve paylaşımın güçlenmesi ile ilimizin, bölgemizin ve hatta ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine katkı sağlamak,

• Bu organizasyonda, gençlerimize iş gücü piyasası ile ilgili bilgileri aktarmak, çalışma hayatına hazırlamak, çalışabilecekleri iş yerleri konusunda bilgi sağlamak, iş arama becerileri kazandırmak ve rehberlik etmek, staj, gönüllü çalışma, girişimcilik ve mezuniyet sonrası istihdam imkanları hakkında bilgilendirmek ve kariyer planlarında destek olmak,

• Gençlerimizin, fuara katılan firma temsilcileri ile direkt iletişimlerinde; firmaların üretimleri, personel politikaları, sektör ve iş piyasası bilgileri, iş ve staj bağlantıları, ilgili meslek elemanlarının yapmış oldukları çalışmalar ve iş tecrübeleri, çalışma koşullarının gerçekleri, firmaların eleman tercihinde göz önüne aldığı önemli noktalar, işletmelerin organizasyon yapısı gibi bilgileri almalarını sağlamak,

• Lise öğrencilerimizin meslekleri tanımalarında ve meslek seçiminde karar vermelerinde yardımcı olmak ve üniversite öğrencilerinin, gelecek hakkındaki mesleki vizyonlarının geliştirilmesini sağlamak,

• Özürlülerin işgücü piyasasına katılımını kolaylaştırmak, fırsatlardan diğer bireyler gibi faydalanmalarını ve istihdam edilmelerini sağlamak amacıyla özürlülere yönelik bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme ve danışmanlık hizmetleri sunmak,

• Kadın istihdamını etkili bir şekilde teşvik etmek, ayrıca istihdam edilmelerini sağlamak hedeflenmiştir.

Enüstkat Interactive Logo